ביצוע פרויקטים למגורים ופרויקטים ציבוריים

נופים מקבוצת פלוטקין הינה חברת בנייה בסיווג בלתי מוגבל (ג – 5 – 100) המתמחה בביצוע פרויקטים למגורים ופרויקטים ציבוריים ברחבי ישראל. חברת נופים מצוידת בשיטות ניהול וביצוע מתקדמות, כלים חדשניים וכוח אדם איכותי שנבחר בקפידה, לרבות קבלני משנה מנוסים בכל התחומים הנאמנים לערכי החברה.

הסינרגיה הקיימת, בין החברות בקבוצה: חברת נופים פרויקטים בע"מ בעלת יכולת ביצוע עצמית ולובאן משאבים בע"מ שהינה תאגיד מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין, מאפשרת לקבוצה עצמאות וגמישות רבה בתחום הביצוע וכן יכולת יזמית גבוהה ביותר בתחום ההתחדשות העירונית על סוגיה.

פרוייקטים של נופים