נופים מקבוצת פלוטקין

קבוצת פלוטקין הנה קבוצת החזקות בבעלות משפחתית פרטית, אשר פעילה בישראל ומחוץ לה במגוון תחומים וענפים.
פעילות הקבוצה מנוהלת מהמטה המרכזי בישראל, וכן ממשרדי החברה ברומניה ובשוויץ.
אופייה המשפחתי של הקבוצה, מהווה גורם משמעותי בפעילותה, ומאפשר לה רקימת קשרים עסקיים ארוכי טווח,
המבוססים על הגינות, אמינות ויחסים אישיים עם שותפים, לקוחות וספקים. פעילות הקבוצה מתמקדת בכמה תחומים מרכזיים- יזמות בתחום הנדל"ן בישראל ומחוץ לה, ביצוע פרויקטים של בנייה כקבלנים ראשיים וכקבלני משנה בישראל ומחוץ לה, ופעילות בתחום השקעות הון סיכון.

קבוצת פלוטקין יזמית בתחום בפינוי בינוי

לקבוצת פלוטקין פעילות יזמית בהיקף אלפי יח"ד בישראל, אשר מתחלקת בין פרוייקטים בתחום הפינוי בינוי בו לקבוצה נסיון רב שנים, תחום היזמות האורבאנית ותמ״א 38
הקבוצה נהנית מיתרון ייחודי של סינרגיה בין החברות השונות בה, אשר משלבות הן יכולת ביצוע עצמית על ידי חברת נופים פרויקטים בע"מ בעלת סיווג קבלני בלתי מוגבל ג 100-5- שבבעלותה, וחברת לובאן משאבים בע"מ (תאגיד מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין), המאפשר לקבוצה שליטה באחד המשאבים החשובים ביותר בתחום הביצוע כח אדם איכותי וזמין לפרוייקטים.