Loading...

נופים - קשרי לקוחות

אנו מספקים את השירות הטוב ביותר
שירות לקוחות פינוי בינוי: חברת נופים מחזיקה מחלקת שירות לקוחות פנימית המטפלת באופן ישיר ואישי במתן שירות בכל נושא מול הלקוח. החברה מלווה ומייצגת את הדיירים מתחילת התהליך ועד סופו. החברה מעניקה מעטפת מקצועית רחבה ונותנת מענה לאורך כל הדרך בכל הקשור לעדכונים, סיוע, מעבר דירה וכדו'.
 
שירות לקוחות בדק: חברת נופים מחזיקה מחלקת בדק פנימית המטפלת בכל נושא ליקויי הבדק בדירה. החברה אחראית מיום מסירת הדירה לחזקת הדיירים בכל נושא בדק הבית וזאת בהתאם לחוק מכר (דירות) התשל"ג 1973 . ע"י הפעלת גורמים חיצוניים, ניהול התהליך והבאתו ליישום תוך מתן דגש על שביעות רצון הלקוח. 
חזון החברה